Planning des examens  Semestre II / Année 2019/2020   Master 1 H.U, RH & OH   Matières Fondamentales ( Présentiel)

October 7, 2020

Planning des examens      رزنامة الإمتحانات 

Semestre II / Année 2019/2020  السداسي الثاني للسنة 

Master 1 H.U, RH & OH     ماستر 1  الشعب ر. ح   - م.م  - م.م 

Matières Fondamentales ( Présentiel)

LIEN / http://hyd.univ-batna2.dz/planning-examens